Top posting users this week

Top posting users this month

Latest topics
» Học Android cơ bản tại Stanford tạo nền tảng thành công
by hoanghai.esoft Wed 18 Jan 2017, 2:55 pm

» Lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lao động và doanh nghiệp.
by trangtpbusiness Sat 30 Jul 2016, 11:47 am

» Bán buôn thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn cho các đại lý tại Hà Nội
by trangtpbusiness Sat 30 Jul 2016, 11:40 am

» Khám bệnh nghề nghiệp và lập hồ sơ vệ sinh lao động ở đâu uy tín
by trangtpbusiness Sat 23 Jul 2016, 11:28 am

» Cung cấp thực phẩm sạch cho đại lý tại Hà Nội
by trangtpbusiness Sat 23 Jul 2016, 11:20 am

» Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh nguy hiểm
by trangtpbusiness Tue 05 Jul 2016, 10:31 am

» Thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn cho người Việt
by trangtpbusiness Tue 05 Jul 2016, 10:29 am

» Dịch vụ tư vấn khám sức khỏe định kỳ cho người lao động
by trangtpbusiness Wed 22 Jun 2016, 3:42 pm

» Nguồn thực phẩm sạch cho người dân thủ đô yên tâm mua sắm.
by trangtpbusiness Wed 22 Jun 2016, 3:39 pm

» Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động tại Hà Nội
by trangtpbusiness Mon 20 Jun 2016, 11:21 am

» Cung cấp thực phẩm sạch cho các đại lý khu vực Miền bắc
by trangtpbusiness Mon 20 Jun 2016, 11:18 am

» Địa chỉ uy tín tại Hà Nội cho mọi người đi kiểm tra sức khỏe định kỳ
by trangtpbusiness Tue 14 Jun 2016, 1:45 pm

» Giới thiệu địa chỉ cung cấp thực phẩm sạch tại Hà Nội uy tín
by trangtpbusiness Tue 14 Jun 2016, 1:43 pm

» Khám sức khỏe định kỳ uy tín, chất lượng
by trangtpbusiness Mon 13 Jun 2016, 9:35 am

» Đơn vị cung cấp thực phẩm sạch cho các đại lý tại khu vực Miền Bắc
by trangtpbusiness Mon 13 Jun 2016, 9:31 am

» Mua thực phẩm sạch ở đâu Hà Nội
by trangtpbusiness Fri 10 Jun 2016, 2:36 pm

» Tư vấn khám sức khỏe định kỳ chuyên nghiệp, uy tín nhất.
by trangtpbusiness Fri 10 Jun 2016, 2:29 pm

» Dịch vụ Khám bệnh nghề nghiệp tại uy tín Hà Nội
by trangtpbusiness Thu 09 Jun 2016, 2:41 pm

» Địa chỉ mua thực phẩm sạch uy tín tại Hà Nội,
by trangtpbusiness Thu 09 Jun 2016, 2:35 pm

» Phát triển ứng dụng trên nền tảng Java cùng Stanford
by hoanghai.esoft Thu 25 Feb 2016, 10:48 am

» Xét nghiệm nguồn nước tại Hà Nội
by trangtpbusiness Wed 14 Jan 2015, 5:05 pm

Poll
Statistics
Diễn Đàn hiện có 266 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: peter1511

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 288 in 182 subjects
4rum đã hoạt động lại rồi sao??!! @@

Fri 24 Aug 2012, 11:24 am by anan

Ô forum hoạt động lại từ bh thế này?! Tưởng là bị del r` cơ đấy! tui k nhìn đâu nha tui k nhìn đâu nha sợ lắm cưng ạ

Comments: 0

chúc mừng năm mới!!

Mon 30 Jan 2012, 8:35 am by Admin

Đừng tự hào vì nghèo mà học giỏi ______ Hãy tự hỏi học giỏi sao vẫn nghèo ..

Comments: 1

hay đấy.............! :)

Thu 10 Nov 2011, 9:13 am by anan

các biểu tượng ở mỗi chuyên mục hay đấy chứ! hi. tuyệt vời vui

Comments: 3

kariohdufbauwefd

Tue 01 Nov 2011, 5:29 pm by Admin

ốm rùi huhu khóc nè

Comments: 3

o0o_000_o0o

Fri 28 Oct 2011, 10:55 pm by Admin

chán thế tự nhiên ngồi nhìn lại chẳng thấy mình làm đc j ra hồn. thời gian ơi sao mày trôi nhanh vậy tao đã làm đc j đâu

Comments: 1

__tất_ cả__

Fri 28 Oct 2011, 11:30 am by Admin

không có j là không thể

Comments: 2

tất cả mọi người

Wed 26 Oct 2011, 9:43 pm by Admin

hjhj ta đã làm sức có thể rùi hiện tại sẽ là như thế này

Comments: 1

hihi ___hihi__hihi

Wed 26 Oct 2011, 5:19 pm by Admin

chúc các bạn ghé thăm 4rum vui vẻ nha

Comments: 0


Tổng Hợp các thủ thuật lập trình asp.net

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Tổng Hợp các thủ thuật lập trình asp.net

Bài gửi  gacon123 on Thu 08 Sep 2011, 4:25 pm

Tổng hợp các thủ thuật lập trình asp.net
Trong bài viết này tôi sẽ tìm lại và tổng hợp các thủ thuật khi lập trình với asp.net. Có thể nó sẽ giảm bớt công sức khi bạn lập trình. Tôi sẽ chia làm nhiều phần, mỗi phần tôi sẽ post 10 thủ thuật hy vong sẽ giúp ích cho các bạn
1. Kiểm tra FileUpload chỉ có thể là file ảnh
Để tải lên hình ảnh đến máy chủ từ một ứng dụng web Asp.Net, Bạn sử dụng FileUpload. Nhưng bạn chỉ muốn giới hạn chỉ cho upload file ảnh thôi => Sử dụng RegularExpressionValidator như minh họa dưới đây


<asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" /> <asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator1" runat="server" ControlToValidate="FileUpload1" ErrorMessage="Không phải file ảnh" ValidationExpression= "^([0-9a-zA-Z_\-~ :\\])+(.jpg|.JPG|.jpeg|.JPEG|.bmp|.BMP|.gif|.GIF|.png| .PNG)$"> </asp:RegularExpressionValidator>


2. Tạo nhiều QueryString từ Hyperlink NavigateUrl trong GridView
Trong Gridview khi bạn muốn một trường nào đó là liên kết và bạn muốn truyền các QueryString hoặc Parameter để ở trang chuyển tiếp bạn có thể Request được các Parameter này.
- Nếu là trường được convert thành TemplateField bạn dùng như minh họa sau:

<asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" Text="View Data" NavigateUrl='<%# String.Format("TestPage.aspx?param1={0}&param2={1} &param3={2}", Eval("Field1"), Eval("Field2"), Eval("Field2")) %>'></asp:HyperLink>

Nếu là HyperLinkField

<asp:HyperLinkField DataNavigateUrlFields="Field1,Field2,Field3" DataNavigateUrlFormatString="TestPage.aspx?param1= {0}&param2={1}&param3={2}" Text="View Data" />


3. Giới hạn chỉ nhập số trong Textbox
Để giới hạn khi người dùng chỉ có thể nhập ký tự số (số chứng minh thư chẳng hạn) trong textbox bạn có thể dùng FilteredTextBoxExtender AjaxControl toolkit như sau:

<asp:TextBox ID="txtCMT" Width="50px" runat="server" /> <cc1:FilteredTextBoxExtender ID="ftbeCMT" runat="server" Enabled="True" FilterType="Numbers" TargetControlID="txtCMT" />

Nếu không dùng ajax bạn cần viết hàm javascript như sau:

function onlyNumbers(evt) { var e = event || evt; var charCode = e.which || e.keyCode; if (charCode > 31 && (charCode < 48 || charCode > 57)) return false; return true; }

Trong Textbox bạn sửa lại thành:

<asp:TextBox ID="txtCMT" runat="server" onkeypress="return onlyNumbers();" />


4. Tính số ngày, tháng, năm giữa hai mốc thời gian
Tham khảo ví dụ sau


DateTime date1 = Convert.ToDateTime("2008/01/01"); DateTime date2 = Convert.ToDateTime("2010/12/31"); TimeSpan timespan = date2.Subtract(date1); int intDays = timespan.Days; double intMonths = Math.Floor(intDays / 30.0); double intYears = Math.Floor(intDays / 365.0); Response.Write("Số ngày : " + intDays.ToString()); Response.Write("Số tháng : " + intMonths.ToString()); Response.Write("Số năm : " + intYears.ToString());


5. Thêm điều kiểm xác nhận xóa/sửa trong gridview
Trong gridview nếu bạn muốn có thêm cột cho phép người dùng chọn bản ghi để xóa, Bạn có thể thêm cột và convert thành TemplateField và khi người dùng click chọn xóa bạn có yêu cầu xác nhận thao tác xóa này. Bạn xem minh họa sau

<asp:TemplateField HeaderText="Xóa"> <ItemTemplate> <asp:LinkButton ID="lbtDelete" runat="server" OnClientClick="return confirm('Bạn có chắc chắn xóa không?')" onclick="lbtDelete_Click"><img src="Images/Xoa.jpg" border="0" /></asp:LinkButton> </ItemTemplate> </asp:TemplateField>

Hoặc bạn cũng có thể code bằng C# trong hàm RowDataBound của gridview như sau:

if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow) { if (e.Row.Cells[1].HasControls()) { LinkButton lbtDelete= ((LinkButton)e.Row.Cells[1].Controls[0]); lbtDelete.Attributes.Add("onclick", "return confirm('Bạn có chắc chắn xóa không?');"); } }//Chú ý là Cell bắt đầu từ 0. //if (e.Row.Cells[1].HasControls()) Sẽ kiểm tra Cells[1] có tồn tại hay không


6. Sử dụng nhiều Web.Config trong ứng dụng Asp.Net


Nếu bạn muốn sử dụng nhiều file web.config trong ứng dụng của bạn (Minh họa rất rõ nếu bạn đã cài Forum yetanotherforum Bạn sẽ thấy các thông số được lưu ở file db.config, app.config, ...). Ví dụ bạn muốn lưu riêng các thông số kết nối Database, các thông số về cấu hình ứng dụng, ... ra một file web.config. Bạn tham khảo ví dụ sau:
- Tạo file condb.config nội dung như sau:

<appSettings> <add key="TestConnect" value="data source=.\SQL2005;initial catalog=MyDatabase;User ID=sa; Password=***"/> </appSettings>

- Trong file web.config tại thẻ appSettings bạn trỏ đến file condb.config như sau:

<appSettings> <appSettings file="condb.config"> </appSettings>

Giờ bạn muốn lấy các thông số kết nối này bạn in thử giá trị của nó như sau:

Response.Write(ConfigurationManager.AppSettings.Ge t("TestConnect"));

Tương tự như vậy bạn có thể tạo các file *.config khác để lưu các thông số cấu hình ứng dụng khác

7. Bắt sự kiện phím Enter.
Giả sử bạn có Form tìm kiếm và bạn muốn khi nhập dữ liệu ở Textbox và nhấn phím Enter thì sự kiện onclick lên nút Button được thực hiện bạn viết hàm javascript như sau:


function doClick(buttonName, e) { var key; if (window.event) key = window.event.keyCode; //IE else key = e.which; //firefox if (key == 13) { var btn = document.getElementById(buttonName); if (btn != null) { btn.click(); event.keyCode = 0 } } } </script>

Trong code C# bạn muốn khi bạn nhấn Enter tác dụng với control nào bạn dùng như ví dụ sau:

txtTuKhoa.Attributes.Add("onKeyPress", "doClick('" + btnTim.ClientID + "',event)");

Nguồn ASPVN

gacon123

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1
Điểm Điểm : 3
Cám ơn Cám ơn : 0
Ngày tham gia Ngày tham gia : 08/09/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết